Heinrich Moser

Een patiëntgerichte aanpak, daar sta ik voor samen met het multidisciplinaire team waar ik mee werk. De therapie baseren we op ervaring, het grootst mogelijke bewijs, innovatieve behandelmethodes en mijn persoonlijke professionaliteit. Waar mijn motivatie om het ‘anders’ te doen vandaan komt? Daar vertel ik graag over.

Terug naar 1992
Tijdens mijn opleidingstijd in de chirurgie kwam ik voor het eerst in aanraking met patiënten die een heel nieuwe vorm van behandeling ondergingen: de toediening van medicatie direct in het hersenvocht rondom het ruggenmerg, door middel van een geïmplanteerd pompsysteem. Die therapie was op dit moment slechts een paar jaar bekend in Europa en nog flink gevoelig voor uiteenlopende complicaties. Maar ik zag toen al hoe effectief deze therapie kan zijn, met een hoge patiënttevredenheid en de mogelijkheid om zeer ernstige symptomen zoals spasticiteit veel beter te behandelen.  

Tien jaar later…
In 2002 ben ik als anesthesioloog-pijnspecialist in Nederland begonnen in Rotterdam en raakte ik steeds meer bekend met deze specifieke patiëntengroep. Voor zowel de indicatiestelling, de implantatiemogelijkheden als ook de consequentie van een jarenlang traject van nazorg en begeleiding. Daarbij werd mij meer en meer duidelijk wat mijn drive in dit specialisme is. Ieder individu heeft recht op zijn of haar behandeling maar voor deze patiënten is het reizen van en naar het ziekenhuis zeer belastend. Er zijn vaak onderliggende ziektes die ernstige complicaties met zich meebrengen. Bij Care4homecare krijg ik de mogelijkheid om me in te spannen de zorg toegankelijk te maken.

Duurzaam en toekomstbestendig
Care4homecare heeft een team van hoogopgeleide en zeer gemotiveerde artsen, verpleegkundigen en specialisten. Wij bieden samen een antwoord op de zo complexe zorg rondom intrathecale behandelingen. Als medisch directeur is deze adequate vorm van de patiëntgerichte (thuis)zorg inmiddels niet meer weg te denken en ben ik trots op het team dat zich daarvoor iedere dag weer inzet. Mijn uitdaging haal ik uit de samenwerking met andere specialisten, het voortdurend ontwikkelen van nieuwe therapiemogelijkheden en in het maken van afspraken met ziekenhuizen en zorgverzekeraars om deze behandelwijze duurzaam en toekomstbestendig te maken in Nederland. Ik hoop dat het team van specialisten van Care4homecare voor zowel zorgverleners als patiënten steeds beter zichtbaar en bereikbaar wordt. 

Het belang van bewijs
Het gaat om hoogcomplexe zorg voor een heel specifieke patiëntgroep, dat maakt het lastig om voet aan de grond te krijgen voor het uitrollen van een duurzaam zorgnetwerk. De komende jaren blijft wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Voor effectieve bewijsvoering van de therapieën waarmee de sector vraagstukken kan verhelderen.

Sinds 1992 zijn veel stappen gezet om zinvolle en betaalbare zorgtrajecten op de kaart te krijgen, die toepasbaar zijn in onze hedendaagse manier van leven. Als ik kijk naar de toekomst? Dan wil ik heel graag samen met patiënten, mantelzorgers én zorgverleners onderzoek laten doen naar de meest moderne communicatiemiddelen die inzetbaar kunnen zijn voor maximale ondersteuning en effectieve patiëntenzorg.